فرصت کاری

بازاریاب

شرایط ذیل برای استخدام بازاریاب الزامی می باشد

  1. حداقل ۲ سال سابقه کار
  2. ضامن کارمند با چک به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومانی
  3. روابط عمومی بالا
  4. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

شماره تماس : ۰۹۱۳۱۴۱۰۵۵۹ احمدی

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.topspyapps.nethttps://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.